Олександр Длугопольський

Курси: Основи мікроекономіки, Публічні фінанси

З 1999 р. і дотепер працює в Тернопільському національному економічному університеті (ТНЕУ): спочатку на посаді старшого викладача, доцента, а потім – професора кафедри економічної теорії. Неодноразово відвідував університети та наукові центри Великобританії (Leeds Metropolitan University, UCL School of Slavonic and East European Studies), Німеччини (GESIS – Leibnitz Institute for the Social Sciences, Saarland University), Італії (La Sapienza University) та Польщі (University of Warsaw, Academy of Special Education) з дослідницькими кількамісячними візитами. Крім того, він працює експертом в кількох громадських організаціях, зокрема ГО «Поруч», «Українська асоціація дослідників освіти», «Міжнародна асоціація інституційних досліджень». Є членом редколегій кількох українських та зарубіжних наукових журналів, зокрема «Business and Economic Research» (США), «Regional Innovations» (Франція), «Наука й економіка», «Економічний аналіз» (Україна). Автор навчального посібника «Теорія економіки державного сектора» та понад 50 наукових статей.

У 2003 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю «Організація, управління і регулювання економікою» у Львівському національному університеті імені Івана Франка, а у 2013 р. – дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю «Економічна теорія та історія економічної думки» у Академії фінансового управління при Міністерстві фінансів України. У 2007 р. отримав атестат доцента кафедри державного і муніципального управління, а у 2016 р. – професора кафедри економічної теорії ТНЕУ. У 1998 р. закінчив факультет фінансів Тернопільській академії народного господарства (ТАНГ) та отримав диплом з відзнакою за спеціальністю «Фінанси і кредит», а у 1999 р. – Центр підготовки магістрів при ТАНГ за спеціальністю «Державне управління».